Nogle ting går aldrig af mode

Vi lever i en tid, hvor stort set alle facetter af samfundet er blevet digitalisereret. Alle har efterhånden fået adgang til internettet og dets muligheder, hvilket har medført, at størstedelen af de ting – som før i tiden blev ordnet manuelt – er blevet digitaliseret. Men selvom rigtig mange ting bliver klaret på computere eller anden teknologi, er der stadig nogle ting, som er aktuelle i dag. Dette vil du blive klogere på i de nedenstående afsnit.

Notesbøger

En af de ting som stadig lever i bedste velgående er notesbøger. Årsagen til at notesbøger stadig er aktuelle er fordi, at de stadig kan bruges til en lang række ting. Det er eksempelvis nemmere, hvis man lige hurtigt skal notere en dato, når man taler i telefon. Det er altid en fordel at have en notesbog omkring sig, hvis man hurtigt vil notere en given ting.

Den historiske udvikling

Vi skal ikke mere end 10 år tilbage for at konstatere, at der en sket en voldsom udvikling i forhold til udskiftningen af notesbøger i skolen. Der er stadig nogle, som mener, at det er bedre at skrive noter i hånden, og det er der faktisk en god grund til. Der er mange, der oplever, at de har nemmere ved at lagre og huske det, som de skriver fysisk i hånden. I dag bliver størstedelen af noter skrevet på computere.

Forskellige udgaver

Der findes flere forskellige slags notesbøger, som passer til forskellige anledninger. Notesbøger er eksempelvis perfekte til møder, når man noterer bemærkninger og brainstormer for at udvikle koncepter og idéer. I den sammenhæng er der faktisk intet, der taler for, at denne tendens stopper lige foreløbig. Det vil altid være nemmere at skrive en hurtig bemærkning i hånden. En notesbog fylder ligeledes mindre end en computer, hvorfor den i mange tilfælde er mere praktisk at have med omkring.