Når børn har brug for en advokat

I familiesager, hvor tvangsfjernelse kan blive udfaldet, har dit barn brug for en advokat. Her er det nemlig afgørende, at sagen føres og håndteres med fokus på at minimere belastningen for barnet. Hvis du står i den svære situation, hvor en tvangsfjernelse er på tale, så er det vigtigt, at du kender dine og dine børns rettigheder. Få hjælp til tvangsfjernelse af en advokat fra Tvangsfjernelse.com, der kan rådgive og støtte dig og dit barn.

Tvangsfjernelser kræver advokatbistand

Alle mennesker har underretningspligt, hvis et barn lider overlast. Nogle professioner har skærpet underretningspligt – det gælder sundhedsfagligt personale, pædagoger, folkeskolelærere osv. Hvis du er blevet kaldt til samtale på kommunen vedrørende en underretning om dit barn, kan du med fordel kontakte en tvangsfjernelse advokat med det samme. Uanset om underretningen beror på en misforståelse eller på reelle problemer i hjemmet, er det en svær situation at stå i, og man kan som almindelig borger føle sig lille og magtesløs i systemets maskineri. Derfor bør du i en sådan situation altid alliere dig med en specialiseret tvangsfjernelse advokat. En advokat kender dine og dit barns rettigheder og kan hjælpe dig med at navigere rundt i systemet.

Hvad er en tvangsfjernelse?

En tvangsfjernelse af barnet sker, når man vurderer, at barnet vil lide overlast ved at blive i hjemmet. Her vurderer man, at det er nødvendigt for barnets trivsel såvel som udvikling, at barnet bliver anbragt uden for hjemmet. Hvis kommunen vælger at tvangsfjerne barnet, sker anbringelsen uden forældrenes samtykke. Inden da kan du dog med hjælp under møder om tvangsfjernelse få advokathjælp, så du er bedst stillet. Og det gælder både forældre som børn, der har ret til en tvangsfjernelse advokat som bisidder.

Procedure og praksis – hvad sker der?

En tvangsfjernelse sker som regel på baggrund af en underretning til kommunen. Hvis der sker en underretning, vil I som forældre blive inviteret ind til en indledende samtale, hvorfra man vurderer, om der er belæg for at sende sagen videre til kommunens Børn- og Ungeudvalg. Dette udvalg fungerer som en retslig instans med en dommer, to lokalpolitikere og to børnesagkyndige. Nogle gange kan en underretning bero på en misforståelse, men i alle tilfælde skal kommunen undersøge sagen – det handler om barnets trivsel. I forbindelse med tvangsfjernelse er advokathjælp en stor støtte. Du kan læse mere på Tvangsfjernelse.com, hvis du vil blive klogere på tvangsfjernelser og advokathjælp til sagerne.