Skift olie på bil: En essentiel vedligeholdelsesopgave for din bil

At skifte motorolie er en af de mest grundlæggende og vigtige vedligeholdelsesopgaver for din bil. Det er afgørende for at sikre, at din motor fungerer optimalt og forlænge levetiden på dit køretøj. Hop ind på siden med det samme og læs mere omkring pris på serviceeftersyn af bil.

Hvornår skal du skift olie på bil?

Det anbefales generelt at skifte motorolie hver 5.000 til 7.000 kilometer eller hver 6 måneder, afhængigt af kørselsforholdene og bilens specifikationer. Hvis du kører under vanskelige forhold såsom hyppig bykørsel, tung belastning eller ekstreme temperaturer, kan det være nødvendigt at skifte olie hyppigere.

Skift olie på bil: Materialer du skal bruge

Motorolie: Kontroller din bils manual for den anbefalede olie type og viskositet.
Oliefilter: Det anbefales at erstatte oliefilteret hver gang du skifter olie.
Skruenøgle eller oliefilterskruenøgle: Til at løsne olieaftapningspluggen eller oliefilteret.
Olieopsamler: For at opsamle den gamle olie.

Skift olie på bil: Trin til at skifte olie

Forbered bilen: Parker din bil på et jævnt og sikkert underlag. Lad motoren køle af i et par minutter for at undgå forbrændinger.
Aftapning af den gamle olie: Find olieaftapningspluggen under din bil. Brug en skruenøgle til at løsne pluggen forsigtigt. Lad den gamle olie løbe ned i olieopsamleren. Når olien er tappet helt af, skal du sikre dig, at aftapningspluggen er stram igen.
Skift oliefilteret: Find oliefilteret (det kan variere i placering afhængigt af bilmodel) og brug en oliefilterskruenøgle til at fjerne det. Sørg for at smøre gummipakningen på det nye oliefilter med lidt ny olie, inden du skruer det på plads. Stram filteret håndfast.
Tilsæt ny olie: Find oliepåfyldningsdækslet på motoren og åbn det. Brug en tragt til at hælde den anbefalede mængde motorolie i. Husk at tjekke olieniveauet med målepinden for at sikre, at det er korrekt.
Kontroller for lækager: Start motoren og lad den køre i et par minutter. Kontroller derefter under bilen for eventuelle lækager fra oliedrænpluggen eller oliefilteret. Stram eventuelt til, hvis nødvendigt.
Bortskaf den gamle olie korrekt: Olien skal bortskaffes på en miljøvenlig måde. Du kan aflevere den gamle olie på en genbrugsstation eller et autoriseret værksted.

Ved at følge disse trin regelmæssigt kan du sikre, at din bils motor forbliver sund og ydeevnen optimal. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skifter olie på din bil, er det altid en god idé at konsultere en professionel mekaniker.